Останній випуск

№44 (2019)

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень  стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинено теоретичні основи та окреслено способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання. Представлено результати досліджень розвитку сфери вищої освіти.

Завантажити PDF

Збірник наукових праць “Стратегія економічного розвитку України”

3d_seduзасновано Київським національним економічним університетом у 2000 році.

ISSN 2312-9298 (друкована версія)

ISSN 2415-7112 (електронна версія)

Основними цілями збірника є публікація результатів наукових досліджень у сферах розвитку економіки та підприємництва, теорії стратегії та практики стратегічного менеджменту, менеджменту інновацій та інвестицій, розвитку регіонів та галузей, прогнозування та державного регулювання економіки, бізнес-освіти.

Редколегією збірника приймаються статті, що мають наукове та практичне значення для дослідників та фахівців, які працюють у сфері економіки.

Збірник видається двічі на рік — у червні та грудні.

Терміни подання статей до редакції збірника наукових праць “Стратегія економічного розвитку України”:

  • до червневого випуску – з 1 січня до 1 квітня;
  • до грудневого випуску – з 1 липня до 1 жовтня.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України та зарубіжжя.

Збірник є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі економіки макро-, мезо- та мікросистем, сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Наукометричні бази та каталоги

  • Index Copernicus International (ICV 2018: 69.25; ICV 2017: 57.30)
  • Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
  • UlrichsWeb GSD
  • Google Scholar
  • Довідник індексування дослідницьких журналів (DRJI)
  • Наукові послуги індексування (SIS)
  • Інститут академічних ресурсів ResearchBib
  • Інституційний репозитарій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»Share