Збірник наукових праць “Стратегія економічного розвитку України” заснований у 2000 році за ініціативою кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Проблематика, що висвітлюється на сторінках збірника, охоплює питання:

  • розвитку економіки та підприємництва;
  • розвитку регіонів та галузей;
  • прогнозування та державного регулювання економіки;
  • теорії стратегії та стратегічного менеджменту;
  • менеджменту інновацій та інвестицій;
  • бізнес-освіти.

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: двічі на рік (червень, грудень).

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ №23386-13226ПР від 24.05.2018 р., видане Міністерством юстиції України

(попередня реєстрація – серія КВ № 11575-447Р від 28.07.2006 р., видане Міністерством юстиції України)

Фахова реєстрація: наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. №241

ISSN: 2312-9298 (print)

ISSN: 2415-7112 (online)

Електронні копії збірника передаються на зберігання до:

  • Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  • репозитарію ДВНЗ “Киїський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

З питань можливості отримання збірника звертатися в редакцію за адресою:
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Проспект Перемоги 54/1, каб. 261а,
Київ, 03680 Україна
Тел: (044) 371 61 92, (050) 684 19 85
E-mail: sedu@kneu.ua

Share